22 lutego 2019

ZESPÓŁ

tel. 501 030 908

Agata Giza-Zwierzchowska – doktor nauk medycznych, psycholog kliniczny, certyfikowana psychoterapeutka (certyfikat European Association for Psychotherapy) – posiada doświadczenie zarówno w pracy z dorosłymi, jak i dziećmi. Specjalizuje się w psychoterapii zaburzeń pourazowych, lękowych, depresyjnych i psychosomatycznych. Wspiera także w rozwoju kobiety oraz mężczyzn w procesie indywiduacji. Odbyła całościowe, 4-letnie szkolenie w zakresie psychoterapii w nurcie psychodynamicznym w 2014 r. (Katedra Psychoterapii Zaburzeń Osobowości i Nerwic Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego) , obecnie kontynuuje szkolenie w podejściu analitycznym w ramach zaawansowanej ścieżki edukacyjnej International Association for Analytical Psychology – IAAP . Pracuje w modalności analitycznej, z zastosowaniem Sandplay Therapy (Certyfikat International Society for Sandplay Therapy i Certyfikat Deutsche Gesellschaft fur Sandspiel Therapie).

strona www – www.agatagiza.pl

Lilianna Chrabąszcz – psycholog, psychoterapeutka – posiada doświadczenie w pracy zarówno z młodzieżą, jak i z osobami dorosłymi. Pracuje w dwóch nurtach psychoterapeutycznych: psychodynamicznym oraz analityczną metodą Sandplay Therapy. Certyfikowana terapeutka Sandplay Therapy (Certyfikat Deutsche Gesellschaft fur Sandspiel Therapie) uzyskała w 2012 roku.

Monika Marcinkiewicz – psycholog, psychoterapeutka – aboslwentka magisterskich studiów psychologicznych na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, dwuletniego szkolenia z zakresu interwencji kryzysowej, 3-letniej Szkoły Psychoterapii w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA w Warszawie oraz 4-letniej Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zarówno w pracy terapeutycznej z dorosłymi, jak i młodzieżą oraz dziećmi. Przez wiele lat pracowała jako interwent w służbach ratowniczych oraz w Sekcji Interwencji Kryzysowej z osobami doświadczającymi przemocy i urazów psychicznych. Poszerzała swoją wiedzę w tym zakresie o dwustopniowe Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie organizowane przez Stowarzyszenie Niebieska Linia. W pracy z młodzieżą i dziećmi korzysta z wielu metod, włączając analityczną metodę pracy twórczej z figurami-symbolami – Sandplay Therapy (Certyfikat Deutsche Gesellschaft fur Sandspiel Therapie).

error: Content is protected !!