2019-02-22

PSYCHOTERAPIA

W ramach Centrum Sandplay psychoterapeuci oferują głównie analityczną i psychodynamiczną psychoterapię indywidualną dla osób dorosłych oraz dzieci i młodzieży.

Pracę terapeutyczną z dorosłymi poprzedza konsultacja wstępna.

To pierwsze spotkanie z psychoterapeutą służące poznaniu się i ustaleniu zasad i warunków podjęcia psychoterapii. Terapeuta wraz z pacjentem ustala zasady, w których zawiera się cel lub cele wspólnej pracy. Określa się także częstotliwość spotykań w ramach procesu terapeutycznego.

Niekiedy dla doprecyzowania celów konieczne jest więcej niż jedno spotkanie, ale tylko pierwsze spotkanie nazywany konsultacją wstępną. W czasie tego spotkania pacjent ma prawo dopytać terapeutę o sposób w jaki zamierza on pracować z pacjentem, o metody terapeutyczne którymi dysponuje a także o kwalifikacje psychoterapeuty ***.

W ramach psychoterapii dla osób dorosłych oferujemy:

 • psychoterapię wspierającą w kryzysie życiowym ( w życiu osobistym i zawodowym)
 • psychoterapię zaburzeń lękowych
 • psychoterapię zaburzeń depresyjnych
 • psychoterapię zaburzeń psychosomatycznych
 • psychoterapię dla osób doświadczających wypalenia zawodowego

W ramach psychoanalizy w Centrum Sandplay pacjent może skorzystać z pracy terapeutycznej metodą Sandplay Therapy, która poprzez wejście osoby w proces twórczy umożliwia sięganie do zasobów nieświadomości i ułatwia reintegrację psychiczną osoby poddającej się tego typu aktywności. Więcej informacji o Sandplay (Terapii w Piaskownicy) można znaleźć w naszej czytelni. Sesje Sandplay Therapy odbywają zgodnie z wykładnią szwajcarskiej twórczyni metody Dory Kalff oraz zgodnie z wytycznymi International Society for Sandplay Therapy.

Psychoterapia dzieci i młodzieży w Centrum Sandplay także rozpoczyna się cyklem konsultacji wstępnych. Pierwsza jest konsultacja rodzicielska w której uczestniczą wyłącznie rodzice. W jej trakcie zbierany jest wywiad dotyczący wczesnego rozwoju psychofizycznego dziecka. Omawiane są szczegółowo trudności dziecka oraz psychoterapeuta poznaje uwarunkowania i historię rodziny pochodzenia. Następnie odbywa się cykl pięciu spotkań psychoterapeuty z dzieckiem. Jest to cykl konsultacji diagnostyczno-terapeutycznych który jest procesem diagnostyki i zarazem wstępem do psychoterapii dziecka. Cykl kończy powtórna konsultacja rodzicielska w ramach której są omawiane z rodzicami rezultaty diagnostyki psychoterapeutycznej oraz kierunek i częstotliwość dalszej pracy terapeutycznej z dzieckiem.

Psychoterapia dzieci i młodzieży w Centrum Sandplay jest prowadzona w następujących trudnościach:

 • trudności szkolne i rówieśnicze (problemy z motywacją do nauki, lękiem przed szkołą, trudnościami w relacjach rówieśniczych)
 • zaburzenia depresyjne dzieci i młodzieży
 • zaburzenia psychosomatyczne dzieci i młodzieży (łysienie plackowate, zaostrzenie innych chorób autoimmunologicznych pod wpływem wzmożonego stresu)
 • zaburzenia pourazowe
 • zaburzenia adaptacyjne (trudności w adaptacji dziecka do zmian i nowych sytuacji życiowych)
 • mutyzm wybiórczy
 • zaburzenia lękowe uogólnione i specyficzne (fobie, lęk separacyjny)

Wspieramy także w rozwoju dzieci w rodzinach adopcyjnych. Oferujemy dla nich psychoterapię indywidualną połączoną z psychoedukacją rodzicielską.

W przypadku pomocy psychologicznej adresowanej do matek z dziećmi w wieku niemowlęcym (0-3 lata) oferujemy pracę z diadą matka-dziecko. Jest to metoda pracy w ramach której w sesji psychoterapeutycznej uczestniczy rodzic z dzieckiem.

Prowadzimy także psychoterapię dzieci pochodzących z rodzin zrekostruowanych, patchworkowych i mieszanych (wielokulturowych). Dzięki dysponowaniu takimi narzędziami psychoterapii niewerbalnej jak Sandplay Therapy (Terapia w Piaskownicy) możemy w dużej mierze pracować psychoterapeutycznie z dzieckiem, które ma trudności w komunikacji i/lub jest z innego kręgu kulturowego.

*** Psychoterapeuci zatrudnieni w Centrum Sandplay z racji kilkunastoletniego doświadczenia zawodowego dysponują szerokim wachlarzem metod pracy długoterminowej i krótkoterminowej (od analitycznej, poznawczo-behawioralnej i ericksonowskiej do psychodynamicznej włącznie) . Nasza edukacja w toku rozwoju zawodowego obejmowała wszystkie modalności terapeutyczne. Kierujemy się zasadą doboru metody do pacjenta mając na względzie jego unikatowe i zindywidualizowane potrzeby.

LinkedIn
Share
error: Content is protected !!