2019-02-22

O CENTRUM

Centrum Sandplay powstało w 2013 roku i jest ośrodkiem psychologicznym w którym jest prowadzona Terapia w piaskownicy (Sandplay Therapy) według koncepcji Dory Kalff oraz działalność badawcza i publikacyjna związana z tą metodą.

Centrum Sandplay – Centrum Wspierania Rozwoju i Psychoterapii zostało powołane przez organizację pozarządową – Stowarzyszenie “Pracownia Psychoedukacji”. Jego misją jest popularyzacja i rozwój metody Sandplay tak, aby jej terapeutyczne oddziaływanie przynosiło korzyści zarówno dzieciom i młodzieży, jak i dorosłym potrzebującym wsparcia w rozwoju i psychoterapii.

Istotnym dla nas celem jest dbałość o standardy etyczne i terapeutyczne prowadzonych działań. Datego też w ramach Centrum Sandplay psychoterapią dzieci, młodzieży oraz dorosłych zajmują się certyfikowani terapeuci, którzy poddają swoja aktywność zawodową regularnej superwizji i biorą udział w podnoszących kwalifikacje szkoleniach analitycznych.

Aktualne projekty badawcze dotyczące Terapii w piaskownicy (Sandplay Therapy) realizowane w ramach Centrum Sandplay:

  • Jungian psychoanalysis and Sandplay Therapy of selective mutism with children – four cases study.
  • Psychoanaliza jungowska i Terapia w piaskownicy w leczeniu mutyzmu wybiórczego u dzieci – studia przypadków. 
  • Early complex trauma in the context of Donald Kalsched’s theory of the archetypal defences in child’s development and the effectiveness of Sandplay Therapy. Wczesna złożona trauma u dziecka w kontekście teorii archetypowych obron Donalda Kalscheda i skuteczność psychoterapii z zastosowaniem Sandplay Therapy.

Warning: Undefined array key "sfsi_plus_copylinkIcon_order" in /usr/home/taniec/domains/sandplay.pl/public_html/wp-content/plugins/ultimate-social-media-plus/libs/sfsi_widget.php on line 275 Warning: Undefined array key "sfsi_plus_mastodonIcon_order" in /usr/home/taniec/domains/sandplay.pl/public_html/wp-content/plugins/ultimate-social-media-plus/libs/sfsi_widget.php on line 277 Warning: Undefined array key "sfsi_plus_riaIcon_order" in /usr/home/taniec/domains/sandplay.pl/public_html/wp-content/plugins/ultimate-social-media-plus/libs/sfsi_widget.php on line 278 Warning: Undefined array key "sfsi_plus_inhaIcon_order" in /usr/home/taniec/domains/sandplay.pl/public_html/wp-content/plugins/ultimate-social-media-plus/libs/sfsi_widget.php on line 279 Warning: Undefined array key "sfsi_plus_inha_display" in /usr/home/taniec/domains/sandplay.pl/public_html/wp-content/plugins/ultimate-social-media-plus/libs/sfsi_widget.php on line 347
LinkedIn
Share
error: Content is protected !!