MOZAIKA Jak wspierać w rozwoju dziecko z innego obszaru kulturowego?

Aktywna imaginacja i Sandplay Therapy w pracy socjalnej i pomocy psychopedagogicznej adresowanej do uchodźców i imigrantów. 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych tematyką:

  •  nawiązywania kontaktu pozawerbalnego z dziećmi i młodzieżą
  • wsparcia w rozwoju dzieci z innego obszaru kulturowego 
  • interwencją kryzysową i pracą z traumą w obszarze międzykulturowym
  • psychologią zaburzeń pourazowych u dzieci imigrantów

Seminarium będzie poświęcone problemom psychologicznym dzieci i młodzieży w środowisku emigrantów i uchodźców. W ramach zajęć zostaną przedstawione metody pracy pozawerbalnej z obcokrajowcami, takie jak m.in.  aktywna wyobraźnia, bajkoterapia i Sandplay Therapy adresowane do pracy socjalnej i pomocy psychopedagogicznej. 

  • Jak nawiązać kontakt z dzieckiem obcojęzycznym omijając barierę słów? 
  • Jak pozawerbalnie wspierać w rozwoju dziecko znajdujące się w kryzysie? 
  • Jakie są podstawowe warunki pomocy psychospołecznej dla dzieci będących w kryzysie? Jak wspierać dzieci  z innych obszarów kulturowych pomimo bariery językowej i obyczajowej?

Seminarium poprowadzi dr Agata Giza-Zwierzchowska – psycholog, psychoterapeutka więcej na www.agatagiza.pl 

Zapraszamy absolwentów i studentów pracy socjalnej, psychologii, pedagogiki, nauczycieli pracujących w środowisku międzykulturowym oraz wszystkie osoby zainteresowane w.w. tematyką pracy z obcokrajowcami, emigrantami i mniejszościami etnicznymi. 

Termin: 20 marca 2020, godz. 10.00-18.00

Inwestycja: 250 zł

Płatność na konto Stowarzyszenie Pracownia Psychoedukacji: 75 1750 0012 0000 0000 2320 2123 z dopiskiem MOZAIKA

Ilość miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń na adres gizazwierzchowska@gmail.com

Please follow and like us:
Pin Share
Warning: Undefined array key "sfsi_plus_copylinkIcon_order" in /usr/home/taniec/domains/sandplay.pl/public_html/wp-content/plugins/ultimate-social-media-plus/libs/sfsi_widget.php on line 275 Warning: Undefined array key "sfsi_plus_mastodonIcon_order" in /usr/home/taniec/domains/sandplay.pl/public_html/wp-content/plugins/ultimate-social-media-plus/libs/sfsi_widget.php on line 277 Warning: Undefined array key "sfsi_plus_riaIcon_order" in /usr/home/taniec/domains/sandplay.pl/public_html/wp-content/plugins/ultimate-social-media-plus/libs/sfsi_widget.php on line 278 Warning: Undefined array key "sfsi_plus_inhaIcon_order" in /usr/home/taniec/domains/sandplay.pl/public_html/wp-content/plugins/ultimate-social-media-plus/libs/sfsi_widget.php on line 279 Warning: Undefined array key "sfsi_plus_inha_display" in /usr/home/taniec/domains/sandplay.pl/public_html/wp-content/plugins/ultimate-social-media-plus/libs/sfsi_widget.php on line 347
LinkedIn
Share
error: Content is protected !!