Zapraszamy do udziału w projekcie badawczym – Sandplay w Psychosomatyce – analityczna terapia pacjentów z nadciśnieniem płucnym.

Sandplay w Psychosomatyce – analityczna terapia pacjentów z nadciśnieniem płucnym. “Psychosomatic Sandplay – Analytic therapy in support of adult patients with pulmonary hypertension.”

Tętnicze nadciśnienie płucne (PAH) to rzadko występująca choroba dotykająca około 15-25 osób na milion. Jej główną przyczyną jest bardzo wysokie ciśnienie krwi w tętnicach prowadzących od serca do płuc. Naczynia te zwane są tętnicami płucnymi. Wzrost ciśnienia obciąża pracę serca i ostatecznie może doprowadzić do tego, że jego prawa strona przestanie funkcjonować. Tętnicze nadciśnienie płucne to choroba przewlekła. Chorzy mogą korzystać z wielu dostępnych terapii, które pomagają im podnieść jakość życia. Do jednej z nich należy psychoterapia wspierająca, która jest prowadzona m.in. w ramach niektórych oddziałów kardiologii.

Pacjenci z nadciśnieniem płucnym doświadczają wielu trudności psychicznych, które mają wpływ na ich chorobę. W ramach psychoterapii analitycznej prowadzonej w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Szczecinie pacjenci uczestniczą nie tylko w indywidualnej terapii werbalnej. Korzystają także z Sandplay Therapy, która pomaga im w obniżeniu poziomu napięcia psychicznego z wykorzystaniem procesu twórczego. Podczas sesji werbalnych prowadzona jest także analiza marzeń sennych pacjentów. Wyżej wymienione metody mają na celu włączenie działań ukierunkowanych na pracę z materiałem nieswiadomym u osób u których sfera ta jest szczególnie obciążona poprzez cieżar poważnej choroby somatycznej. Autorką projektu jest dr Agata Giza-Zwierzchowska. Wyniki zostaną opublikowane po jego zakończeniu.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie i współpracą zapraszamy do kontaktu mailowego gizazwierzchowska@gmail.com

Please follow and like us:
Pin Share

1 thoughts on “Zapraszamy do udziału w projekcie badawczym – Sandplay w Psychosomatyce – analityczna terapia pacjentów z nadciśnieniem płucnym.

Komentarze są niedostępne

Warning: Undefined array key "sfsi_plus_copylinkIcon_order" in /usr/home/taniec/domains/sandplay.pl/public_html/wp-content/plugins/ultimate-social-media-plus/libs/sfsi_widget.php on line 275 Warning: Undefined array key "sfsi_plus_mastodonIcon_order" in /usr/home/taniec/domains/sandplay.pl/public_html/wp-content/plugins/ultimate-social-media-plus/libs/sfsi_widget.php on line 277 Warning: Undefined array key "sfsi_plus_riaIcon_order" in /usr/home/taniec/domains/sandplay.pl/public_html/wp-content/plugins/ultimate-social-media-plus/libs/sfsi_widget.php on line 278 Warning: Undefined array key "sfsi_plus_inhaIcon_order" in /usr/home/taniec/domains/sandplay.pl/public_html/wp-content/plugins/ultimate-social-media-plus/libs/sfsi_widget.php on line 279 Warning: Undefined array key "sfsi_plus_inha_display" in /usr/home/taniec/domains/sandplay.pl/public_html/wp-content/plugins/ultimate-social-media-plus/libs/sfsi_widget.php on line 347
LinkedIn
Share
error: Content is protected !!